Nieustannie poszerzamy swoją ofertę dostosowując się do zmian rynkowych i rosnących potrzeb klientów. Równolegle stawiamy silny nacisk na utrzymanie najwyższej jakości świadczonych usług. Przez lata pracowaliśmy na silną i stabilną pozycję na rynku.
Wyburzamy obiekty budowlane

Czy wiedziałeś, że ...
okres dotychczasowej działalności firmy to wyburzenia i rozbiórki obiektów budowlanych o łącznej kubaturze przekraczającej

1 458 804 m³.

DSR-Catarin oferuje profesjonalne usługi w zakresie:

 • Rozbiórka mechaniczna wszelkiego rodzaju obiektów budowlanych z wykorzystaniem specjalistycznego ciężkiego sprzętu wyburzeniowego. Prace rozbiórkowe prowadzone przy użyciu nowoczesnych koparek wyposażonych w młoty hydrauliczne lub nożyce do kruszenia betonu i cięcia stali. Rozbiórka mechaniczna obiektów do 45m, powyżej 45m metodą pirotechniczną,
 • Demontaż konstrukcji, maszyn i urządzeń przemysłowych,
 • Cięcie elementów stalowych na złom wsadowy przy użyciu prasonożyc,
 • Kruszenie gruzu z wykorzystaniem mobilnych kruszarek na mniejsze frakcje celem uzyskania materiału budowlanego stosowanego na podbudowy dróg i placów,
 • Demontaż materiałów zawierających azbest,
 • Zagospodarowanie odpadów pochodzących z rozbiórek i wyburzeń budynków,
 • Usługi ciężkim sprzętem z obsługą operatorską,
 • Roboty ziemne - wykopy, kształtowanie i niwelacja terenu,
 • Transport specjalistyczny,
 • Wynajem maszyn budowlanych,
 • Skup i przerób złomu metali,
 • Skup i przetwarzanie surowców wtórnych.