W ciągu 10 lat wykonywaliśmy wyburzenia, rozbiórki obiektów budowlanych oraz prace ziemne o rożnym stopniu skomplikowania. Większość prac wyburzeniowych prowadzonych była metodą mechaniczną ale w naszym dorobku można znaleźć również realizacje przeprowadzone metodami pirotechnicznymi (minerskimi).
Wyburzamy obiekty budowlane

Czy wiedziałeś, że ...
okres dotychczasowej działalności firmy to wyburzenia i rozbiórki obiektów budowlanych o łącznej kubaturze przekraczającej

1 458 804 m³.

W ciągu tych lat wykonywaliśmy wyburzenia, rozbiórki obiektów budowlanych oraz prace ziemne o rożnym stopniu skomplikowania. Większość prac wyburzeniowych prowadzonych była metodą mechaniczną ale w naszym dorobku można znaleźć również realizacje przeprowadzone metodami pirotechnicznymi.

2011-2012 FOSFORY GDAŃSKIE ZAKŁADY NAWOZÓW FOSFOROWYCH GDAŃSK Rozbiórka kompleksu obiektów kubaturowych Wytwórni Kwasu Fosforowego, kubatura 76.000m³, demontaż konstrukcji stalowych.
2011-2012 ARCELOR MITTAL DISTRIBUTION POLAND Rozbiórka spalonej hali zlokalizowanej we Wrocławiu, kubatura 18.500m³, odbudowa ściany o powierzchni 640m2
2011-2012 BCT BALTIC CONTAINER TERMINAL GDYNIA (dla PPHU CLASSIC) Rozbiórka budynku warsztatowo magazynowego, kubatura 29.000m³, odbudowa ściany.
2012
prace w realizacji
SIARKOPOL GDAŃSK S.A. Rozbiórka kompleksu obiektów o kubaturze 25.000m³, demontaż konstrukcji stalowych.
2012
prace w realizacji
FABRYKA DYWANÓW WELUR KIETRZ (własność PPHU CATARIN MARCIN GIŻA) Rozbiórka budynków po byłej Fabryce Dywanów, kubatura 103.000m³
2012
prace w realizacji
ZAKŁADY METALOWE KRAŚNIK Sp. z o.o. Rozbiórka budynku socjalnego o kubaturze 12.000m³
2007-2011 TSUBAKI HOVER POLSKA Sp. z o.o. Kraśnik Gospodarowanie i Przetwarzanie Odpadów Przemysłowych
2008-2011 PPHU CLASSIC JANIKOWO Rozkuwanie stóp fundamentowych ilość gruzu 15.000m³
2011 ARCELOR MITTAL DISTRIBUTION POLAND Rozbiórka budynku biurowego oraz magazynu zlokalizowanego w Koninie, utylizacja azbestu. Kubatura 14.500m³
2011 GCT GDYNIA CONTAINER TERMINAL S.A. (dla PPHU CLASSIC) Rozbiórka budynku magazynowego kubatura 32.000m³
2011 GARBARNIA BRZEG, UNIBAX TORUŃ (dla PPHU CLASSIC) Rozbiórka kompleksu obiektów kubaturowych po byłej Garbarni Brzeg, kubatura 85.000m³
2010-2011 PKP NIERUCHOMOŚCI LUBLIN Rozbiórka budynku kotłowni centralnej, kubatura 26.000m³, rozbiórka kominów stalowych o wysokości 47 metrów.
2011-2012 FOSFORY GDAŃSKIE ZAKŁADY NAWOZÓW FOSFOROWYCH GDAŃSK Rozbiórka kompleksu obiektów kubaturowych Wytwórni Kwasu Fosforowego, kubatura 76.000m³, demontaż konstrukcji stalowych.
2011-2012 ARCELOR MITTAL DISTRIBUTION POLAND Rozbiórka spalonej hali zlokalizowanej we Wrocławiu, kubatura 18.500m³, odbudowa ściany o powierzchni 640m2
2011-2012 BCT BALTIC CONTAINER TERMINAL GDYNIA (dla PPHU CLASSIC) Rozbiórka budynku warsztatowo magazynowego, kubatura 29.000m³, odbudowa ściany.
2007-2011 TSUBAKI HOVER POLSKA Sp. z o.o. Kraśnik Gospodarowanie i Przetwarzanie Odpadów Przemysłowych
2008-2010 NSK BEARINGS POLSKA S.A. KIELCE Gospodarowanie i Przetwarzanie Odpadów Przemysłowych
2008-2011 PPHU CLASSIC JANIKOWO Rozkuwanie stóp fundamentowych. Ilość gruzu: 15.000m³
2009-2010 ELANA–PET Sp. z o.o. Toruń Rozbiórka Zakładowej Oczyszczalni Ścieków ELANA S.A. Ilość gruzu: 19.400m³
2010 SIARKOPOL S.A.  GDAŃSK Rozbiórka obiektów kubaturowych o łącznej kubaturze 74.200m³, wieża granulacji siarki o wysokości 67m, demontaż konstrukcji i taśmociągów
2010 PKP NIERUCHOMOŚCI SZCZECIN Rozbiórka torowisk i bocznicy kolejowej w Choszcznie
2010 KARO – BHZ TORUŃ Rozbiórka – demontaż pieca odlewniczego w Odlewni Nisko, oraz kruszenie rozkuwanie, załadunek węgla z Anod Elektrolizerów na terenie HUTY ALUMINIUM Konin w ilości 6.500 Mg
2010 „AVITA” Andrzej Buczek (ZAKŁAD PRZEMYSŁU ODZIEŻOWEGO KONWART Konin ) Rozbiórka Budynku Administracyjno – Biurowego po byłym Zakładzie KONWART. Kubatura 30.000m³
2010-2011 PKP NIERUCHOMOŚCI LUBLIN Rozbiórka budynku kotłowni centralnej, kubatura 26.000m³, rozbiórka kominów stalowych o wysokości 47 metrów.
2007-2011 TSUBAKI HOVER POLSKA Sp. z o.o. Kraśnik Gospodarowanie i Przetwarzanie Odpadów Przemysłowych
2008-2010 NSK BEARINGS POLSKA S.A. KIELCE Gospodarowanie i Przetwarzanie Odpadów Przemysłowych
2008-2011 PPHU CLASSIC JANIKOWO Rozkuwanie stóp fundamentowych. Ilość gruzu: 15.000m³
2009-2010 ELANA–PET Sp. z o.o. Toruń Rozbiórka Zakładowej Oczyszczalni Ścieków ELANA S.A. Ilość gruzu: 19.400m³
2007-2011 TSUBAKI HOVER POLSKA Sp. z o.o. Kraśnik Gospodarowanie i Przetwarzanie Odpadów Przemysłowych
2008-2010 NSK BEARINGS POLSKA S.A. KIELCE Gospodarowanie i Przetwarzanie Odpadów Przemysłowych
2008-2011 PPHU CLASSIC JANIKOWO Rozkuwanie stóp fundamentowych ilość gruzu 15.000m³
2005-2007 ZAKŁADY METALOWE KRAŚNIK Sp. z o.o. Rozbiórka Kompleksu obiektów Kubaturowych, hale i magazyny o skomplikowanej konstrukcji żelbetowo – stalowej. Kubatura: 135.750m³. Roboty ziemne i drogi: 72.000m³
2007-2011 TSUBAKI HOVER POLSKA Sp. z o.o. Kraśnik Gospodarowanie i Przetwarzanie Odpadów Przemysłowych.
2005-2006 MITTAL STEEL POLAND HUTA  „SĘDZIMIRA” KRAKÓW (dla SOL-HUT) Rozbiórka Walcowni Zgniatacz, ilość złomu około 15.000 Mg
2005-2006 „ECO„ ENERGETYKA CIEPLNA OPOLSZCZYZNA S.A. OPOLE Rozbiórka Kotła i Elektrofiltra WP-120, kubatura 37.000m³, ilość złomu około 1.500 Mg
2005-2007 ZAKŁADY METALOWE KRAŚNIK Sp. z o.o. Rozbiórka Kompleksu obiektów Kubaturowych, hale i magazyny o skomplikowanej konstrukcji żelbetowo – stalowej. Kubatura: 135.750m³. Roboty ziemne i drogi: 72.000m³
2003-2005 KOLGARD – METAL  Sp. z o.o. WARSZAWA Złomowanie lokomotyw,wagonów oraz rozbiórka infrastruktury kolejowej (torowiska i bocznice ) łączna ilość złomu około 3.500 Mg
2003-2005 „PBW „ Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Warszawie S.A. Rozbiórka i złomowanie jednostek pływających : pogłębiarki, barki, lodołamacze, holowniki, refulery, łączna ilość złomu około 2.500 Mg
2004-2005 KOPALNIE I ZAKŁADY PRZETWÓRCZE SIARKI "SIARKOPOL" TARNOBRZEG Rozbiórka zbiorników V-10000m³, V-3000m³, cysterny do przewozu siarki płynnej, łączna ilość złomu około 1.700 Mg
2005-2006 MITTAL STEEL POLAND HUTA  „SĘDZIMIRA” KRAKÓW (dla SOL-HUT) Rozbiórka Walcowni Zgniatacz, ilość złomu około 15.000 Mg
2005-2006 „ECO„ ENERGETYKA CIEPLNA OPOLSZCZYZNA S.A. OPOLE Rozbiórka Kotła i Elektrofiltra WP-120, kubatura 37.000m³, ilość złomu około 1.500 Mg
2005-2007 ZAKŁADY METALOWE KRAŚNIK Sp. z o.o. Rozbiórka Kompleksu obiektów Kubaturowych, hale i magazyny o skomplikowanej konstrukcji żelbetowo – stalowej, Kubatura: 135.750m³. Roboty ziemne i drogi: 72.000m³
2003-2005 KOLGARD – METAL  Sp. z o.o. WARSZAWA Złomowanie lokomotyw,wagonów oraz rozbiórka infrastruktury kolejowej (torowiska i bocznice ) łączna ilość złomu około 3.500 Mg
2003-2005 „PBW „ Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Warszawie S.A. Rozbiórka i złomowanie jednostek pływających : pogłębiarki, barki, lodołamacze, holowniki, refulery, łączna ilość złomu około 2.500 Mg
2004-2005 KOPALNIE I ZAKŁADY PRZETWÓRCZE SIARKI "SIARKOPOL" TARNOBRZEG Rozbiórka zbiorników V-10000m³, V-3000m³, cysterny do przewozu siarki płynnej, łączna ilość złomu około 1.700 Mg
2003-2005 KOLGARD – METAL  Sp. z o.o. WARSZAWA Złomowanie lokomotyw,wagonów oraz rozbiórka infrastruktury kolejowej (torowiska i bocznice ) łączna ilość złomu około 3.500 Mg
2003-2005 „PBW „ Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Warszawie S.A. Rozbiórka i złomowanie jednostek pływających : pogłębiarki, barki, lodołamacze, holowniki, refulery, łączna ilość złomu około 2.500 Mg

Referencje

Referencje Referencje Referencje Referencje
Referencje Referencje Referencje