Rozbiórki, wyburzenia, skup złomuDSR Catarin Sp. z o. o. jest jednym czołowych zakładów zajmujących się skupem i produkcją złomu wsadowego w Polsce.
Jesteśmy wiodącym podmiotem w zakresie odzysku i przerobu złomu

Czy wiedziałeś, że ...
w ciągu 10 lat zagospodarowaliśmy

180 000 000 kg złomu stalowego.

CENNIK SKUPU 12.10.2011

Lp. RODZAJ ZŁOMU CENA Za/kg UWAGI
1 Złom stalowy W5 (>10mm jednorodny kawałkowy 1200x500x500) 0,92 Dostawy powyżej 5 ton Zanieczyszczenia 1%
2 Złom stalowy W7 (>8mm kawałkowy 1200x500x500) 0,85 Dostawy powyżej 5 ton Zanieczyszczenia 2%
3 Złom stalowy W1 (>6mm kawałkowy 1200x500x500) 0,82 Dostawy po segregacji Zanieczyszczenia 2%
4 Złom stalowy W2 (>4mm kawałkowy 1200x500x500) 0,80 Zanieczyszczenia 2%
5 Złom stalowy W3 (>3mm kawałkowy poprodukcyjny 300x300x200) 0,95 Zanieczyszczenia 2%
6 Złom wióry stalowe W13 0,65 Zanieczyszczenia 3%
7 Złom stalowy N5 (zakłady produkcyjne) 0,70 Zanieczyszczenia 2%
8 Złom stalowy N10 (BLACHY) 0,65 Zanieczyszczenia 3%
9 Złom żeliwa ZZW wsadowy (300x300x500) 0,80 Zanieczyszczenia 2%
10 Złom żeliwa ZZN(nie wsadowe) 0,80 Zanieczyszczenia 2%
11 Złom wióra żeliwne ZZP 0,60 Zanieczyszczenia 5%
---

METALE KOLOROWE

---

-------------

1 Miedź Millberry 19,10 Cu-M
2 Miedź kawałek 17,50 Cu-K
3 Miedź niesort 17,00 Cu-N
4 Miedź piecyki, wióra, pobiał 16,10 Cu-P
5 Miedź mika, bawełna 13,30 Cu-B
6 Mosiądz żółty 11,50 Moś-Ż
7 Mosiądz niesort pobiał (bez węży,bez plastiku ) 11,00 Moś-P
8 Mosiądz Chłodnice 10,80 Moś-Ch
9 Brąz niemagnetyczny 15,00 Br-N
10 Brąz magnetyczny 14,80 Br-M
11 Wióra brązu i mosiądzu 10,80 W-Br-M0ś
12 Cynk blachy (bez smoły ,papy) 2,70 CB
13 Znal (Fe do 10%) 1,70 Zn
14 Ołów czysty 3,60 Pb-cz
15 Ołów brudny tłusty 3,00 Pb-b
16 Ołów bitumiczny, odważniki 1,70 Pb-o
17 AKUMULATORY 0,90 A-Pb
18 Płytki z akumulatorów (Pb) 1,10 Pł-Pb
19 Stal narzędziowa (SK,SW7M,SW18) 9,00 SK
20 Stal narzędziowa (SW12,SW9) 4,50 SW
21 Stal CrNi 8%Ni (KWASÓWKA) 5,00 KO
22 Stal CrNi wióra 3,50 KO-W
23 Stal CrNi CZAJNIKI , GRZAŁKI 1,70 KO-cz
24 Al.-Cu chłodnice (bez żelaza) 6,30 Al-Cu-Chł
25 Aluminium sektor 5,50 Al.-S
26 Aluminium linka (bez złączek) 5,20 Al.-L
27 Aluminium z Fe (z żelazem) 1,20 AlzFe
28 Aluminium odlewy (bez żelaza) 3,90 Al.-O
29 Aluminium plastyka (bez żelaza ) 3,70 Al.-P
30 Aluminium niesort (bez żelaza) 3,70 Al.-N
31 Aluminium PUSZKI (zanieczyszczenia 7%) 2,80 Al.-Pu
32 Aluminium Chłodnice 2,80 Al.-Ch
33 Aluminium żaluzje (bez Fe,bez plastiku) 2,60 Al-Ż
34 Aluminium wióry (-5% z wagi) 2,60 Al.-W
35 Aluminium dezodoranty 1,00 Al.-D
36 Aluminium magnezowe 3,10 Al.-Mag
37 KATALIZATORY (do analizy) 70,00 KAT
38 Węgliki spiekane bez lutu 45,00 WS-Bl
39 Węgliki spiekane z lutem 40,00 WS-ZL
40 Sprzęt elektroniczny (bez monitorów i telewizorów) 0,20 SEKLASA ZŁOMU CHARAKTERYSTYKA WYMIARY UWAGI
W5 Ciężki złom kawałkowy o minimalnej grubości 10mm, jednorodny w postaci konstrukcji stalowych, blach, wałków, odpadów z walcowni, kuźni, tłoczni, złom kolejowy (szyny, osie, koła, śruby, podkładki, łapki, itp.). Dla prętów minimalna średnica 20mm. Rury o średnicy powyżej 150mm muszą być przecięte wzdłuż (na łupki). Złom nie może zawierać: drutów, lin, taśm, wiórów, żeliwa zanieczyszczeń niemetalicznych i metalicznych miedzi, cyny, ołowiu i ich stopów oraz wszelkich innych powłok 1200x500x500 GRUBOŚĆ >10mm Tylko dostawy powyżej 5ton, zanieczyszczenia 2%, w przypadku stwierdzenia zanieczyszczeń wg. oceny
W7 Złom kawałkowy poamortyzacyjny bez drutów i wrobów z drutu, dopuszcza się złom w postaci rur o średnicy zewnętrznej 150mm, rury o średnicy powyżej 150mm muszą być przecięte wzdłuż (na łupki) dla prętów średnica minimalna 12mm.Wyklucza się złom ze sprzętu gospodarstwa domowego, złom karoseryjny oraz felgi z kół samochodów osobowych. Złom musi być wolny od : drutów, wiór, żeliwa w każdej postaci, lin, taśm, zanieczyszczeń niemetalicznych i metalicznych (miedź, cyna, ołowiu i ich stopów, oraz powłok z tych pierwiastków). 1200x500x500 GRUBOŚĆ >8mm Tylko dostawy po segregacji, zanieczyszczenia 2%, w przypadku stwierdzenia zanieczyszczeń wg. oceny
W1 Złom kawałkowy poamortyzacyjny bez drutów i wrobów z drutu, dopuszcza się złom w postaci rur o średnicy zewnętrznej 150mm, rury o średnicy powyżej 150mm muszą być przecięte wzdłuż (na łupki) dla prętów średnica minimalna 12mm.Wyklucza się złom ze sprzętu gospodarstwa domowego, złom karoseryjny oraz felgi z kół samochodów osobowych. Złom musi być wolny od : drutów, wiór, żeliwa w każdej postaci, lin, taśm, zanieczyszczeń niemetalicznych i metalicznych (miedź, cyna, ołowiu i ich stopów, oraz powłok z tych pierwiastków). 1200x500x500
GRUBOŚĆ >6mm
Tylko dostawy Po segregacji, zanieczyszczenia 2%, w przypadku stwierdzenia zanieczyszczeń wg. oceny klasyfikatora
W2 Złom kawałkowy poamortyzacyjny o grubości minimalnej 4mm, odcinki rur o średnicy zewnętrznej do 150mm, rury o średnicy powyżej 150mm muszą być przecięte wzdłuż (na łupki) taśmy, liny, druty i pręty w kręgach lub wiązkach do 600mm Wyklucza się złom ze sprzętu gospodarstwa domowego, złom karoseryjny. Złom musi być wolny od : żeliwa w każdej, zanieczyszczeń niemetalicznych i metalicznych (miedź, cyna, ołowiu i ich stopów, oraz powłok z tych pierwiastków). 1200x500x500
GRUBOŚĆ >4mm
Tylko dostawy po segregacji, zanieczyszczenia 2%, w przypadku stwierdzenia zanieczyszczeń wg. oceny klasyfikatora
       
W3 Złom kawałkowy poprodukcyjny (niebieski, nowy) bez odcinków rur drutów, prętów, wiór, taśm, gwoździ. 300x300x200
GRUBOŚĆ >3mm
Tylko dostawy powyżej 5ton, dostawy poniżej 5ton będą przyjęte w klasie ….., zanieczyszczenia 2%, w przypadku stwierdzenia zanieczyszczeń wg. oceny klasyfikatora
W13 Złom składający się z wiórów.Musi być wolny od wszelkich zanieczyszczeń, tj.metale nieżelazne, zgorzelina, pyły szlifierskie, silnie utlenione wióry, wióry żeliwne, ziemia, chłodziwo, szmaty itp. Wióry mogą być skłębione w stopniu umożliwiający załadunek. Nadmierne skłębienie powodujące brak możliwości rozładunku może być powodem odmowy przyjęcia złomu. 10-150mm zanieczyszczenia 3%, w przypadku stwierdzenia zanieczyszczeń wg. oceny klasyfikatora
N5 Złom stalowy nie wsadowy do przerobu ręcznego lub mechanicznego (samochody ciężarowe, naczepy, przyczepy, konstrukcje stalowe, maszyny rolnicze, zbiorniki, itp.) Wymiary do ustalenia
GRUBOŚĆ >4mm
zanieczyszczenia 3%, w przypadku stwierdzenia zanieczyszczeń wg. oceny klasyfikatora
N10 Złom stalowy nie wsadowy do przerobu na praso-nożycy (blachy, karoserie, złom pomieszany, bez zanieczyszczeń pianka, tapicerka, szkło, folia, guma, opony, ziemia, kamienie, gaśnice, butle z gazami itp.   Zanieczyszczenia 3%, w przypadku całych samochodów dodatkowe zanieczyszczenia wg. oceny klasyfikatora (minimum 100kg)
ZZW Złom żeliwa wsadowy (grzejniki, wanny, złom, bloki samochodowe bez misek i filtrów olejowych)Nie dopuszcza 300X300X500  
ZZW Złomu stalowego, ziemi, wiór, zanieczyszczeń niemetalicznych i metalicznych(miedź, cyna, ołowiu i ich stopów, oraz powłok z tych pierwiastków). 300X300X500 zanieczyszczenia 3%, w przypadku stwierdzenia zanieczyszczeń wg. oceny klasyfikatora
ZZN Złom żeliwa nie wsadowego: maszyny, bloki samochodowe itp. 2000x2000x1500 Większe gabaryty do ustalenia, zanieczyszczenia 3%, w przypadku stwierdzenia zanieczyszczeń wg. oceny klasyfikatora
ZZP Wióra żeliwne nie dopuszcza się wiór skorodowanych zbrylonych, pomieszanych ze stalowymi, Złom składający się z wiórów. Musi być wolny od wszelkich zanieczyszczeń, tj.metale nieżelazne, zgorzelina, pyły szlifierskie, silnie utleniony wiór, ziemia, chłodziwo, szmaty itp.   zanieczyszczenia 3%, w przypadku stwierdzenia zanieczyszczeń wg. oceny klasyfikatora

W celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas magazynowania, transportu i przerobu dostarczony złom nie może zawierać zanieczyszczeń betonem, masami plastycznymi, gumą, drewnem, olejami i innymi substancjami niemetalicznymi. Ponadto złom musi być wolny od materiałów niebezpiecznych, wybuchowych, radioaktywnych i zbiorników zamkniętych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30.12.1999r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eliminowaniu przedmiotów niebezpiecznych, w tym wybuchowych ze złomu metali (Dz.U.Nr3z 2000r. poz.36). W przypadku wykrycia w dostawie w/w materiałów odmówimy przyjęcia złomu, a kosztami ewentualnej ewakuacji zanieczyszczeń obciążymy dostawcę. Podstawą rozliczenia dostawy jest karta klasyfikacji złomu oraz kwit wagowy.